Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    keratofyr
Článek
    Devonian alkali volcanism in Moravia (CSFR)
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    New 207Pb/206Pb zircon ages from the East Karkonosze Metamorphic Complex, West Sudetes - evidence of the Late Cambrian-Early Ordovician magmatism
    Ongonite from Ongon Khairkhan, Mongolia
    Radioactivity of Devonian meta-volcanic rocks in N Moravia