Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    krigáž
Článek
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování