Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    laterit
Článek
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Je kráter Buabu impaktní strukturou?
    Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku (24-12 Letovice)
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Relics of laterites on the Letovice Crystalline Complex, Moravia
    Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)