Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    manganit
Článek
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy