Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mapa prognózní
Článek
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe