Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    materiál absorpční
Článek
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Utilization of synthetic phillipsite as a means for decreasing the concentration of ammonium ions in waste waters
    Zeolity jako perspektivní surovina v České republice