Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    materiál nesoudržný
Článek
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách