Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metoda geoelektrická
Článek
    Analysis of in situ experiments using the EIS (Electrical Impedance Spectrometry) method
    Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
    An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
    Convergence measurement on the mine Mayrau
    Electrical structure of the mantle beneath Central Europe: Results of the CEMES project
    Geoelectrical imaging of slope deformations - towards repeated measurements, effective electrode array and limitations
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov