Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metoda ultrazvuková
Článek
    3-D investigation of rock fabrics by deformation measurement, ultrasonic sounding, neutron diffraction and petrographic image analysis
    Active ultrasound in geological research in Kladno
    Anizotropija i tekstura olivinosoderžaščich mantijnych porod pri vysokich davlenijach
    Assessment of P-wave anisotropy by means of velocity elipsoid
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    Contribution to the deformation behaviour of rocks during rheological loading
    Deformation and seismic properties of crustal rocks
    Evaluation of critical stress-strain state of rocks by ultrasonic emission (laboratory studies)
    Evaluation of ultrasound emission foci in loading rock samples
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: application of high resolution ultrasonic spectroscopy
    P-wave velocity anisotropy determined on amphibolite samples from a borehole in the Rataje Zone of Kutná Hora crystalline complex
    Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování