Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    neovulkanity Českého středohoří
Článek
    Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře
    Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří