Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    oceňování ložiska
Článek
    Bewertungskriterien für Industrieminerale, Steine und Erden. Teil 4, Vulkanische Gesteine und Leichtzuschläge
    Classification of mineral reserves in the former Comecon countries
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů