Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    paleobotanika
Článek
    7. Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna - Praga, Czechy 6-11.09.2006
    Die Beziehung des Böhmischen Paläobotanikers Kaspar Maria Graf Sternberg (1761-1834) zu Tirol
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Doc. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSC. šedesátníkem
    European stratigraphy in the early nineteenth century: an interdisciplinary attempt
    Grosse Paläontologen: Constantin Freiherr von Ettingshausen (1826-1897)
    The hour of birth in palaeobotany with Schlotheim, Sternberg and Brongniart
    How many ways of Calamospora origin are?
    In honour of the 70th birthday of Zlatko Kvaček
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004)
    Die Innovation von Melbourne: eine fossile Pflanze - ein Name : Die Teildisziplinen der Paläeobotanik forschen gemeinsam am "whole-plant concept" für fossile Landpflanzen
    Jak sbírat otisky zkamenělých rostlin
    Jubiläumssymposium für Prof. Zlatko Kvaček
    Kaspar Graf von Sternberg (1761-1838) und die deutschen Naturforscher seiner Zeit
    Kašpar M. hrabě Sternberg - velikán světové přírodovědy
    Kašpar M. hrabě Sternberg (1761-1838), jeho doba, život a dílo
    Kde sbírat zkamenělé rostliny v Podkrkonoší?
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Life of Kašpar Maria Sternberg
    List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    Ljudi i okamenelosti
    Muzeum zkamenělých stromů v Lounech
    Once more about the gender of compound generic names of trees - a reply
    Die phytopaläontologische Sammlung Franz Unger am Landesmuseum Joanneum
    Povijest paleobotaničkih istraživanja u Hrvatskoj
    Preface
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Professor Zlatko Kvaček's seventieth
    Progress of palaeobotanical research in 2006 and 2007
    Proposal of naming "whole plants"
    The relationship of the Bohemian palaeoboanist Kaspar Maria Count Sternberg (1761-1838) to Tyrol
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    The role of types in palaeobotanical nomenclature
    The role of types in palaeobotanical nomenclature
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    The state of the Sternberg's original collection
    Sternberg's Type Collection of Carboniferous Fossil Plants in the National Museum, Prague
    Tertiary conifers: whole plant reconstruction and naming
    Tertiary vegetation of Europe and its dynamics and climatic signal - new approaches in botany of the past
    To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    Typen der Geologisch-Paläntologischen Abteilung
    Universitní profesor Karl Rudolph - rodák z Teplic v Čechách
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    Zemřela Dr. Vodičková-Kneblová, CSc.
    Zkaměnělé dřevo - němý svědek minulosti
    Zlatko Kvaček our teacher and colleague