Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pestré vrstvy
Článek
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků