Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prehnit
Článek
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Lokality Tachovské rokle
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Ti-bearing andradite-prehnite-epidote assemblage from the Malá Fatra granodiorite and tonalite (Western Carpathians)
    Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)