Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prevence a sanace
Článek
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Co nového v radonové problematice. 1. část
    Co nového v radonové problematice. 2. část
    Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Svážné terény severního čela Moravskoslezských Beskyd v oblasti Smrku
    Úkoly seizmologie v péči o životní prostředí