Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prostředí subtidální
Článek
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
    Fire-prone plant communities and palaeoclimate of a Late Cretaceous fluvial to estuarine environment, Pecínov quarry, Czech Republic
    Kosov Quarry
    Lochkovian brachiopods of the Prague Basin (Lower Devonian, Czech Republic)