Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    průmysl těžební
Článek
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Damage caused by opencast and underground coal mining
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Hornicko-geologická fakulta VŠB v současnosti
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    K ekonomicko-technickým změnám v českém rudném hornictví 1918-1939
    Národohospodářské aspekty útlumu těžeb uhlí v ČR
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Poznatky z razenia tunelovacím strojom RS 37-40 a komínovacou súpravou v závodě ŽB Rudňany
    Restrukturalizace uhelného průmyslu ČR
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Současný stav a perspektiva českého hornictví
    Stát a inovační proces evropského rudného hornictví v předprůmyslové éře
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník