Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    průsak
Článek
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    Rekonstrukce zděných přehrad
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Well logging for checking the quality of reservoir dams and sealing walls