Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    publikační činnost
Článek
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    "De re metallica" - Das Hauptwerk von Georgius Agricola
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    Epilogue
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Das Leben von Georgius Agricola (1494-1555)
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Renovační geoekologie a zvláště chráněná území
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Vodohospodářských 50 let aneb vodohospodářské elegie
    Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Werk und Bedeutung Georgius AGRICOLAs - zum 450. Todestag des sächsischen Gelehrten
    Works and significance of Georgius Agricola - 450 years since the death of this Saxonian scientist