Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    půda aluviální
Článek
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Půdní poměry
    Rapid migration of heavy metals and 137Cs in alluvial sediments, Upper Odra River valley, Poland
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci