Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    půdy podzolové
Článek
    Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších