Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    radioaktivní suroviny
Článek
    Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
    Application of U-Xe and U-Kr system for dating U minerals: a key for interpreting discordant U-Pb ages
    Archean Crust as a Source of Common Lead in the Bohemian Massif
    Budoucnost přírodního uranu
    C and O isotopic composition of carbonates and S isotopic composition of sulfides from West Bohemian uranium deposits
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Chemická úpravna MAPE a životní prostředí
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Comparison of Ore Mineralization in Permian Sediments of the Western Carpathians and Rif, Morocco
    Composition and origin of coffinite from Jáchymov, Czechoslovakia
    Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic)
    Československý uran
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Excursion 1: 3 September 1996. One-day visit to site of uranium mining and in-situ leaching from Cretaceous sandstones at Stráž pod Ralskem, North Bohemia
    Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geologie a nerostné suroviny republiky Gabun
    Geology and petrography of the Bor massif
    Graphite reactivity in low-temperature hydrothermal system: Evidence from the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Historie jáchymovského uranu
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku
    Hypertexts as a data base in geology
    Investigation of epigenetic hydrothermal mineralizations
    Jedná se o hluboký omyl
    K báňskému podnikání v Nalžovských Horách
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Li-F granite cupolas and Sn-W mineralization in the Slavkovský les Mts., Czech Republic
    Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990
    The metallogeny of the Erzgebirge (Krušné hory)
    Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province
    Mineralogické poznatky z ložiska Hvězdov (severočeská křída)
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Náš uran - fámy a pravdy
    New data on studtite, UO4.4H2O, from Shinkolobwe, Shaba, Zaire
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    O mineralizacji uranowej w permo-karbonie depresji sródsudeckiej
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Overcoring measurements in the Příbram mine area and their relation to the regional stress field
    Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
    The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
    Radon and tectonics in Stráž block (Northern Bohemia, uranium mining district Hamr na Jezeře)
    Radon flux from uranium mill tailings in Mydlovary
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    Structural analysis of the upper part of the Bratrství vein crossing, Joachimsthal, Czech Republic
    Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Uranium mineralisation in the shear zones of the Bohemian Massif
    Uranium mineralization in the western part of the Bohemian Massif
    Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
    Variscan granitoids and uranium mineralization of the Bohemian Massif
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Vzácne zeminy v horninách permu gemerika
    Where are the future resources of metals? : Brief exercise in a standard/target ore prognosis applied to the Czech and Slovak Republics
    Za tajemstvím medvědínských štol
    Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor