Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    regionální geochemická prospekce
Článek
    Automatizace registru geochemické prozkoumanosti
    Computer processing of data from regional geochemical survey in the Syrian Arab Republic
    Československí geológovia v Sýrskej arabskej republike
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Dr. Donald E. White Fund for Developments in Geochemistry in Czech Republic
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
    Geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Geochemická prospekce ve vybraných oblastech Syrské arabské republiky
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
    Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
    The Mokrsko gold deposit
    Perspektiwy wykrycia mineralizacji arsenowo-zlotonósnej zwiazanej z granodiorytowym masywem klodzko-zlotostockim w swietle wyników zdjecia geochemicznego
    Projekty geochemického mapování
    Regionální geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Strukturně ložiskový výzkum v okolí Chotěboře (13-44 Hlinsko)
    Voltýřov gold deposit : Case history from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
    Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu