Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    reliéf krasový
Článek
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Atraktivní travertinové vodopády
    Karst and caves in salt diapirs, SE Zagros Mts. (Iran)
    Kornati - pohoří v moři
    Morphogenesis of the Garlika shaft in conditions of the contact karst
    Parallels between karst relief and granite relief case study of the Bohemian Highlands, Czech Republic
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    The "unroofed cave" near the Bunker (Laški Ravnik)