Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy drahých kovů
Článek
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Arsenidová mineralizace lokality Černý Důl (Krkonoše)
    Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    Drahokovová mineralizácia ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách
    Drahokovová mineralizácia v Malých Karpatoch
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    Kremnické rudné pole
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.18
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka
    Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever
    Využívanie slovenských antimónových rúd