Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy Mn
Článek
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
    Chvaletice
    Contrasting pyrophanite - ilmenite solid-solution compositions from the Conta História Fe-Mn deposit, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané
    Geologie a nerostné suroviny republiky Gabun
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Manganová ruda v Jihoafrické republice (JAR)
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Methods for determination of MnO2 and MnO in manganese ores and FeO in iron ores and sinters using X-ray fluorescence analysis
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Mineralogical and cathodoluminescence characteristics of Ca-rich kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary
    Minerals of the hisingerite-neotocite series from Chvaletice, Železné hory Mts., Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    Occurrence of manganese carbonates ores on strata-bound Horní Benešov deposite (Silesia, Czech Republic)
    Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz
    Za černými břidlicemi napříč Marokem
    Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika