Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy Ti
Článek
    Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
    Možnosti úpravy titanových rud