Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rychlost proudění
Článek
    Modelové výpočty přírodních zdrojů podzemních vod
    Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL
    K numerickej simulácii regulovania a prúdenia podzemných vod
    Posouzení kvality různých modelů řad průměrných měsíčních průtoků