Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rýhování
Článek
    Do you separate sets of reactivated faults manually?
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Limits of numerical paleostress analysis
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Some significant geomorphic features of the Klokočí Cuesta, Czech Republic
    Současné morfogenetické procesy na Machu Picchu