Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sběr
Článek
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Paleontologie a amatérští sběratelé