Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    seminář
Článek
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Seminář pořádaný u příležitosti 65.narozenin prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    Slovo úvodem
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách