Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    snímkování
Článek
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien