Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    stadium mineralizace
Článek
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih
    The Rožná uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: cathodoluminiscence and fluid inclusion study