Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tefrit
Článek
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    Chemistry of cowlesite from Žežice, Bohemia
    The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Na-sanidine megacrysts from the Shavarin Caram volcano, Mongolia
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Roztoky Intrusive Centre in the České Středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Succession of Lava Flows of Úhošť Hill in Relation to the History of Magma Reservoir
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem