Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tepelný tok
Článek
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Deep crustal temperature along the central segment of the EGT
    Deep drilling - a perspective of research into geodynamics of western part of the Eger Graben
    Determination of the continental litospheric thermal structure in the Western Carpathians: integrated modelling of surface heat flow, gravity anomalies and topography
    Dynamic of the surface temperature field caused by mining-related groundwater management
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Fluid overpressure in respect to sedimentation rate and hydrocarbon generation under high and low heat flow conditions : comparative modeling study in the South Caspian, Transcarpathian and Vienna Basins
    The fundamental Variscan problem: high-temperature metamorphism at different depths and high-pressure metamorphism at different temperatures
    Geothermal crustal models at some regions in Egypt
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    Geothermal potential in the area at the ridge of the Ore Mountains (Krušné hory)
    Heat flow variation with depth in Poland: evidence from equilibrium temperature logs in 2.9-km-deep well Torun-1
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    An internally consistent present-day thermo-petrological model of the Erzgebirge crust
    Jak využívat zemské teplo na Šumavě?
    Lithospheric Temperature Response to Magmatic Processes in West Bohemia
    Lithospheric thermal regimes in Europe
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Monitoring of air-ground temperature coupling and examples of shallow subsurface warming in Slovenia
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Nowe kierunki naukowo-badawcze w polskiej części obszaru sudeckiego w aspekcie zastosowania technologii HDR i EGS
    Numerical model of heat flow in back-arc regions
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Pomůže zemské teplo vytápět Krkonoše?
    Post-collisional granite generation and HT-LP metamorphism by radiogenic heating: the Variscan South Bohemian Batholith
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part 1, Experiments and field data
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part II, Theory and interpretation
    Preface
    Preliminary interpretation of the heat flow in the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Principal geological and geophysical characteristic of the Alpine-Carpathian Pannonian junction
    Progress Report of Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague 1991-1993
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Review of the Cenozoic evolution of the Carpathian-Pannonian region: crustal events
    Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
    Seismogenic zones in the eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction area
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Special geophysical methods: Geothermics
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Subduction in the remnant Carpathian Flysch Basin
    Syn-convergent high-temperature metamorphism in the Variscides: a discussion of potential heat sources
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    The thermal regime of the crystalline continental crust: Implications from the KTB
    Thermal Signatures of Heat Transfer in the Earth's Crust
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)