Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    terra fusca
Článek
    Půdní pokryv Bacínu
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals