Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    textura perlitická
Článek
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?