Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    textura pizolitická
Článek
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Podzemí u Vřídla
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce