Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    turbidit
Článek
    Analysis of conodonts as sedimentary particles in calciturbidites and its implication for conodont biofacies interpretation
    Bericht 1996 über biostratigraphische Untersuchungen auf Blatt 57 Neulengbach
    Calciturbidite Record of Variscan Orogenic Polarity in Moravia - Relative Highstands and Lowstands as Indicators of Crustal Extension and Compression, Respectively
    Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic)
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the basal Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia)
    Geochemistry and Composition of the Middle Devonian Srbsko Formation in Barrandian Area, Bohemian Massif: A trench or Fore-Arc Strike Basin Fill with Material from Volcanic Arc of Continental Margin?
    Geochronology of Mid-Devonian Clastic Sediments in the Barrandian, Bohemian Massif
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    The gross environmental phenomenon of the classical Pragian stage (hot lowstand)
    Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu
    Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí
    The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    The late Asbian transgression in the central European Culm basins (Late Viseán, cd III alfa) : festschrift Volker Jakobshagen
    Lithofacies and Cyclic Development of Turbidite Systems in the Mírov Culm and the Southern Part of Zábřeh Crystalline Complex
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca)
    Lower Carboniferous ichnofabrics of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Moravia and Silesia, Czech Republic)
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Polomec Quarry
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav)
    Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
    Silurian graptolites from North Cape turbidites
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
    Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Tectonic evolution of the late Cretaceous Nysa Kłodzka Graben, Sudetes, SW Poland
    Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje
    Zur Biostratigraphi der Schrambachschichten der Oisbergmulde bei Hollenstein a.d. Ybbs (Lunzer Decke, Kalkalpen, Niederösterreich)
    Zur Biostratigraphie der Schrambachschichten in der Reichraminger Decke (Unterkreide, oberösterreichische Kalkalpen)