Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    útes korálový
Článek
    Cunami a pytláci korálů
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů