Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vrstevnatost masivní
Článek
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí