Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vyrostlice
Článek
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Concentric olivine-plagioclase glomerocrystin basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
    Contrasting magmatic textures, joint patterns and emplacement features in granitic rocks of the Erzgebirge and the Lusatian Granodiorite Complex, Germany
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    From mantled feldspars to snowball quartzes: petrogenesis of the Eastern Erzgebirge granite pluton
    Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech
    Late-Variscan rapakivi granites? : observations on the chemistry of plagioclase-mantled potassium feldspar phenocrysts
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    Magmatic Fabric Pattern of the Land's End Granite (SW England): Comparative Study of AMS and Feldspar Phenocrysts Tensors
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic
    Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing
    Quartz phenocrysts stratigraphy of the Teplice rhyolite a window into stratified magma chambers
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Špičák Hill near Teplá
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
    Vulkanologische Untersuchungen des spätpaläozoischen pyroklastisch-kohärenten Gangsystems bei Burkersdorf im Osterzgebirge/Sachsen
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě