Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vysoká teplota
Článek
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Can ternary feldspars be used to constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene gneisses, Bohemian Massif
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Cs-tetra-ferri-annite: High-pressure and high-temperature behaviour of a potential nuclear waste disposal phase
    The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Karvinská katastrofa 1894
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800 °C
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Nitrogen isotopic evolution of carbonaceous matter during metamorphism : methodology and preliminary results
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
    The system Os-Mo-S
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    X and Q band EPR studies of paramagnetic centres in natural and heated tourmaline
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem