Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    zkouška zatěžovací
Článek
    Jak zkoušet přetvárné vlastnosti mechanicky zpevněného kameniva
    K připomínkám Ing. I. Herleho
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Vztah hodnot přetvárnosti zhutněných zemin zjištěných statickou zatěžovací deskou a lehkou dynamickou deskou
    Železniční stavby