Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    životního prostředí
Článek
    Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Ekologický dohled nad těžbou
    Geochemie pro životní prostředí
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
    Povrchové a připovrchové procesy
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace