Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    03-43
Monografie
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 03-43 Jičín
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-43
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-43
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-43
Článek
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Permokarbon mezi Šárovcovou Lhotou a Ostroměří (03-43 Jičín, 13-21 Hořice)
    Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín (03-43 Jičín)
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
    Vulkanologie okolí Jičína (03-43 Jičín)