Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    13
Monografie
    13. Celoštátny slnečný seminár
    13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář : sborník příspěvků
    13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Sborník příspěvků
    13. International Congress on Carboniferous - Permian. Abstracts
    13. Jahrestagung der Österreichische paläontologische Gesellschaft
    13. Jahrestagung der Österreichischen Paläontologischen Gesellschaft
    13 Jornadas de Paleontología "Fósiles de Galicia", 5 Reunión Internacional Proyecto 351 Programa Internacional de Correlación Geológica "Paleozoico Inferior del Noroeste de Gondwana"
    13. konwersatorium wiedzy o mieĽce
    13. kvartér
    13. Kvartér 2007
    13. KVARTÉR 2007, Brno 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    13. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    13. Regionální konference Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky
    13. Spektroskopická konference
    13. SPEKTROSKOPICKÁ KONFERENCE 18. - 21.června 2007 Lednice
    20th Colloquium on Latin American Earth Sciences : Kiel, Germany, 11 - 13 April 2007 : abstracts
    27th International Geological Congress, Moscow 4 - 14 August 1984 : abstracts, Volume VII, sections 13 to 16
    Abstracts of 13. ICC-P
    Aktualne problemy hydrogeochemii : XIV międzynarodowa konferencja naukowa Hydrogeochemia '13
    Bioerosion Issue. Ichnos: an international journal of plant and animal traces. 13 (3)
    Geografické informácie 7 ů Sborník z 13. kongresu SGS
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
    Geotechnik, Sonderband zur 13. National Tagung für Ingenieurgeologie Karlsruhe 2001
    History of Research in Mineral Resources. Guadernos del Museo Geominero 13
    International Society for Mine Surveying. 13. International Congress
    Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22
    Landscape Ecology ů an International Tool in Environmental Issues. Abstracts of 13 th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13 -132 Lysá nad Labem
    Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and eismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993
    Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands
    Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993
    Sborník abstrakt 13. Kvartér 2007
    Sborník příspěvků 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář
    Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
    Seismic waves in complex 3-structures. Report 13
    Výběr prací 13
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13 - 141 Nymburk
    Zborník prednášok 13. sympózia o algoritmoch ALGORITMY 95
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře
Článek
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    13. Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna - Brno, Czechy, 18-19.10.2012
    13. kongres karpatsko-balkánské geologické asociace
    13. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Číně
    13. mezinárodní sedimentologický kongres ve Velké Británii
    Die Bergstadt Jihlava/Iglau im 13. Jahrhundert - Stadt und Bergwewrke - Bürger und Bergleute
    Displacements registered around March 13, 2006 Vrbové earthquake M=3,2 (Western Carpathians)
    Displacements registered around the 13 March 2006 Vrbové earthquake M=3.2 (Western Carpathians)
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments:S isotope mass balance for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Der Gebirgsschlag vom 13. März 1989 bei Völkershausen in Thüringen im Kalibergbaugebiet des Werratals - Makroseismische Beobachtungen und Analysen
    Isotopic evidence for processes of sulfur retention/release in 13 forested catchments spanning a strong pollution gradient (Czech Republic, central Europe)
    Kutnohorské hornictví na sklonku 13. století
    The Macroseismic Map of the Roermond Earthquake of April 13, 1992
    Macroseismic observations of the Roermond earthquake of April 13, 1992, as made on the territory of Bohemia
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Obsah izotopů 13 C a 18 O v devonských karbonátech moravského krasu: specifický sekvenční vzor. [Content of the 13C and 18O isotopes in Devonian carbonates of the Moravian Karst: a specific sequence pattern]
    Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13
    Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 (33-22, Vranov n. Dyjí)
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14.stol
    Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století
    Rozprávanie o tatranských dolinách. 13, Dolina Bielej vody. 1.časť
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 13
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Strong positive excursion in ë 13 C values in the time-equivalent of the Pa. transitans Z. (Frasnian, Moravia): a local facies control is suggested. Subcommission on Devonian Stratigraphy
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Zvířecí osteologické pozůstatky 13. století z archeologického výzkumu na ulici Koliště v Brně