Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    239
Monografie
    Kontrola rozvolnění nadloží chodeb č. 239 520 pomocí videokamery na Dole Darkov