Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Acritarcha
Monografie
    Možnosti využití skupiny Acritarcha v Ordoviku
Článek
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha - Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien).
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    Amphitheca isaacsonii gen. et sp. nov. (Acritarcha) from the Ananea Formation (Silurian/Devonian transition), southern Peru
    Early Cambrian Acritarcha from sediments underlying the Devonian in Moravia (Měnín 1 borehole, Czech Republic)
    Early Cambrian Acritarcha from sediments underlying the Devonian in Moravia (Měnín 1 borehole, Czech Republic)
    Organic-walled microfossils (Chitinozoa and Acritarcha) from Praha-Červený vrch Hill (Šárka Formation, Middle Ordovician, Prague Basin)
    Organic-walled microfossils (Chitinozoa and Acritarcha) from the Praha - Červený vrch (Šárka Formation, Middle Ordovician, Prague Basin).
    Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)