Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Analýzách
Článek
    Jsou údaje o trojmocném železe v analýzách amfibolu elektronovou mikrosondou přesné?
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů